افتتاح کانال تلگرامی Daroo118

در راستای ارائه دسترسی آسانتر کاربران محترم به اطلاعات دارویی کانال تلگرامی دارو ۱۱۸ با شناسه daroo118@ نیز افتتاح شد. امیدواریم که کانال در کنار وبسایت و نرم افزارهای تولید شده بوسیله ما بتواند یاری دهنده ارتقای سلامت در جامعه باشد. در استفاده از خدمات ارائه شده بوسیله تیم دارو۱۱۸ حتما در نظر داشته باشید که تجویز خودسرانه دارو حتی[…]

ادامه مطلب »