آتروپین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Atropine

نام فارسی

آتروپین

موارد مصرف

ایست قلبی و برادی کاردی سینوسی، آنتی دوت مسمومیت با سموم ارگانوفسفره، کاهش ترشح بزاق، درمان گلوکوم، گشادکننده مردمک قبل از جراحی

مکانیزم

بلوک گیرنده‌های استیل کولین

اشکال دارو

آمپول، قرص، قطره

محل اثر

آنتی کولینرژیک

طبقه بندی

آنتی کولینرژیک .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷