اتینیل استرادیول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Ethinyl estradiol

نام فارسی

اتینیل استرادیول

موارد مصرف

۱-بزرگ شدن پستان پس از زایمان : ۰٫۵ تا ۱ میلی گرم به صورت خوراکی (PO) برای ۳ روز و بعد به تدریج دوز دارو کم می‌شود و بعد از یک هفته به ۰٫۱ میلی گرم رسیده و سپس قطع می‌شود. ۲-کانسر پستان بالغین : ۰٫۱۵ تا ۲ میلی گرم روزانه به صورت PO

فارماکنتیک

طبقه بندی فارماکولوژیک : استروژن

موارد منع مصرف

حاملگی، شیردهی، سرطانهای وابسته به استروژن، خونریزی واژینال غیرطبیعی، ترومبوفلبیت

اثرات جانبی

سردرد، سرگیجه، ترومبوآمبولی، ادم، هیرسوتیسم، آکنه، آمنوره، دیسمنوره، کاهش لیبیدو، آتروفی بیضه، تهوع، اسهال، استفراغ.

میزان مصرف

۱-بزرگ شدن پستان پس از زایمان : ۰٫۵ تا ۱ میلی گرم به صورت خوراکی (PO) برای ۳ روز و بعد به تدریج دوز دارو کم می‌شود و بعد از یک هفته به ۰٫۱ میلی گرم رسیده و سپس قطع می‌شود. ۲-کانسر پستان بالغین : ۰٫۱۵ تا ۲ میلی گرم روزانه به صورت PO

اشکال دارو

قرص ۰٫۵ میلی گرمی و ۰٫۰۵ میلی گرمی

طبقه بندی

جایگزین استروژن، ضد نئوپلاسم

مراجع

داروهای ژنریک ایران و دسته بندی داروها، دکتر مصطفی صابر، چاپ هفتم ، ۱۳۸۳، صفحه:۲۳۳