تروپیکامید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

TROPICAMIDE

نام فارسی

تروپیکامید

موارد مصرف

تروپیکامید برای معاینه ته چشم، سیکلوپلژی و اندازه‌گیری میزان انکسار چشم به کار می‌رود.

مکانیزم

تروپیکامید پاسخ عضله اسفنکتر عنبیه و گشادی جسم مژگانی را مهار می‌کند و باعث فلج تطابق می‌شود. این دارو آلکالوئید بلادونا است.

اثرات جانبی

سیستمیک: تاکیکاردی، تیرگی شعور، هالوسیناسیون، تغییرات هیجانی در بچه‌ها، تب، گرگرفتگی، خشکی پوست، خشکی دهان، ناراحتی شکم ( بچه‌ها: اتساع مثانه نامنظم‌شدن ضربان قلب، وقفه تنفسی).

اشکال دارو

قطره چشمی

محل اثر

سیکلوپلژی

طبقه بندی

آنتی کولینرژیک گشادکننده مردمک چشم، سیکلوپلژیک

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷