تریپتورلین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Triptorelin Acetate

نام فارسی

تریپتورلین

موارد مصرف

تریپتورلین به دلیل کاهش سطح هورمونهای جنسی در هردو جنس در درمان کانسر پروستات ، کانسر پستان وابسته به استروژن و سایر بیماریهای متاثر از هورمونهای جنسی مانند آتدومتریوز و فیبروم رحم بکار میرود.

مکانیزم

هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها (GnRH) به صورت طبیعی در بدن از هیپوتالاموس بصورت ضرباندار ترشح و باعث آزاد شدن FSH و LH از غده هیپوفیز می‌شود.

تریپتورلین آگونیست GnRH است لذا مصرف آن (به دلیل مداوم بودن سطح خونی دارو برخلاف سطح پالسی هورمون به صورت طبیعی) موجب تحریک مداوم هیپوفیز و مهار ترشح FSH و LH از هیپوفیز میشود. عدم ترشح این دو هورمون موجب مهار ترشح هورمونهای جنسی مانند تستوسترون و استروژن از غدد جنسی میشود

اثرات جانبی

اختلال در عملکرد جنسی بدن و عوارض گسترده آن

اشکال دارو

آمپول و کپسول کاشتنی

محل اثر

گنادوتروپین
گنادورلین

طبقه بندی

آگونیست گنادوتروپین.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷