توسیان

You are here:
< Back

نام انگلیسی

TUSSIAN

نام فارسی

توسیان

موارد مصرف

توسیان به عنوان ضدسرفه و خلط آور مصرف می شود.

مکانیزم

اثرات ضد سرفه و خلط آور این فرآورده احتمالا مربوط به روغنهای فرار آن ( تیمول ،کارواکرول ) می باشد.

اثرات جانبی

تیمول موجود در این فرآورده ممکن است باعث تحریک غشای مخاطی گردد . به دلیل وجود آنتول احتمال بروز واکنشهای آلرژیک ( درماتیت تماسی ) در افراد حساس وجود دارد .

اشکال دارو

شربت

محل اثر

آویشن

طبقه بندی

ضد سرفه

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷