تیلاکتاز

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tilactase

نام فارسی

تیلاکتاز

موارد مصرف

قرص لاکتاز در درمان عدم تحمل لاکتوز مصرف میشود. برخی افراد به صورت ژنتیکی فاقد آنزیم لاکتاز در روده برای هضم لاکتوز هستند. لاکتوز قند اصلی شیر است و این افراد پس از مصرف شیر و لبنیات دچار مشکلات گوارشی مانند سوء جذب و اسهال میشوند. البته درمان اصلی این بیماری رعایت رژیم غذایی است.

مکانیزم

این قرص جبران کمبود آنزیم لاکتاز در پرزهای روده را مینماید.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

لاکتاز

طبقه بندی

مکملهای غذایی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷