دوکسورابیسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Doxorubicin

نام فارسی

دوکسورابیسین

موارد مصرف

کاربرد اصلی این دارو شیمی درمانی سرطان های مختلف مانند بدخیمی های خونی، کارسینوما و سارکوم بافت نرم است .

مکانیزم

دوکسورابیسین یک آنتی بیوتیک موثر در درمان سرطان از گروه آنتراسیکلینها میباشد.

اثرات جانبی

اصولا داروهای شیمی درمانی پرعارضه اند و عارضه اصلی این دارو عوارض قلبی است.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

نئوپلاسم

طبقه بندی

داروهای درمان نئوپلاسم .

مراجع

↑ Laginha, K.M. “Determination of Doxorubicin Levels in Whole Tumor and Tumor Nuclei in Murine Breast Cancer Tumors.” Clinical Cancer Research. October 1, 2005. Vol. 11 (19). Retrieved on April 19, 2007.
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷