سیتیکولین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Citicoline)‏ یا (CDP-Choline

نام فارسی

سیتیکولین

موارد مصرف

سیتی کولین در ضربه های مغزی در مراحل حاد و آسیب عروق مغزی استفاده می شود. به دلیل تاثیر بر تمرکز ذهن، حافظه و سطح دوپامین مغز در درمان آلزایمر و پارکینسون نیز کاربرد دارد.

مکانیزم

سیتی کولین یک محصول واسطه ای در تولید فسفاتیدیل کولین از کولین است و به نظر می رسد با تحریک بیوسنتز فسفولیپیدها و کاهش التهاب باعث تثبیت غشاء سلولی می گردد. و احتمالا باعث افزایش جریان خون مغز میشود.

اشکال دارو

آمپول، قرص

محل اثر

فسفاتیدیل کولین

طبقه بندی

موثر بر عملکرد مغز .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷