پیلوکارپین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Pilocarpine

نام فارسی

پیلوکارپین

موارد مصرف

پیلوکارپین جهت درمان گلوکوم و القاء تنگ شدن مردمک چشم پس‌از جراحی یا افتالموسکوپی مصرف می‌شود.

مکانیزم

داروی پیلوکارپین به‌طور مستقیم‌گیرنده‌های کولینرژیک را تحریک میکند. پیلوکارپین سبب انقباض عضله اسفنگتر عنبیه و در نتیجه کوچک شدن مردمکچشم می‌شود. انقباض عضله مژگانی‌سبب افزایش تطابق و کاهش فشار داخلکره چشم می‌شود.

اثرات جانبی

درد چشم، تاری یا تغییر دردید، کاهش دید در شب، میوپی ، تحریک چشم وسر درد با مصرف این دارو گزارش شده است.

اشکال دارو

قطره چشمی

محل اثر

گلوکوم

طبقه بندی

داروهای کولینرژیک، میوتیک

مراجع

Mervyn Gornitsky, George Shenouda, Khalil Sultanem, Howard Katz, Michael Hier, Martin Black, Ana M Velly (2004). “Double-blind randomized, placebo-controlled study of pilocarpine to salvage salivary gland function during radiotherapy of patients with head and neck cancer”. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology 98 (1): 45–۵۲٫ http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymoe/article/S1079-2104%2804%2900285-9/abstract.
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷