اکالیپتوس

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Eucalyptus

نام فارسی

اکالیپتوس

خلاصه

اکالیپتوس درختی از تیره موردیها که اصلش از استرالیا است و در آن سرزمین تشکیل جنگل‌های انبوهی می‌دهد و ارتفاع آن به ۱۴۵ متر و محیط تنه آن به ۲۵ متر می‌رسد.

مراجع

فرهنگ معین(مالکیت عمومی) نوشته محمد معین نشر سرایش صفحه۱۳۰