تترابنازین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tetrabenazine

نام فارسی

تترابنازین

موارد مصرف

تترابنازین در درمان اختلالات حرکتی مانند بیماری کره و دیستونی مصرف دارد . قبلاً به عنوان آنتی سایکوتیک نیز مصرف میشد.

مکانیزم

تترابنازین اثرات ضد حرکتی خود را از طریق مهارVMAT انجام میدهد.

اثرات جانبی

افت فشارخون وضعیتی، عوارض خارج هرمی، سرگیجه، اختلالات گوارشی

اشکال دارو

قرص

محل اثر

بیماری کره

طبقه بندی

سداتیو – هیپوتیک.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷