ترازوسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Terazosin

نام فارسی

ترازوسین

موارد مصرف

ترازوسین ابتدا به عنوان یک داروی کاهنده فشارخون به بازار عرضه شد ولی بعدها در درمان بزرگی خوش خیم غده پروستات استفاده شد.

مکانیزم

ترازوسین که از دستـه داروهای آلفا بلوکر می‌باشد با بلوک گیرنده های آلفایک سمپاتیک به پایین آوردن فشارخون کمک می‌کند. با بلوک این گیرنده ها انقباض عضلات صاف جدار عروق و مقاومت محیطی کاهش می یابد. در سطح محیطی تحریک گیرنده‌های آلفادو سمپاتیک موجب گشادی عروق محیطی و کاهش فشارخون میگردد.در پروستات ترازوسین کمک می کند تا ماهیچه های گردن مثانه شل بشوند و جریان ادرار و تخلیه مثانه بهبود یابد .

اثرات جانبی

ترازوسین ممکن است موجب افت فشار خون وضعیتی ، تند و نامنظم شدن ضربان قلب ، مشکلات جنسی ، تورم اندامها ، حساسیت ، خواب آلودگی، اضافه وزن غیر منتظره و یبوست شود.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

فشارخون

پرازوسین

طبقه بندی

داروهای کاهنده فشارخون آلفا بلوکر

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷