تروپیسترون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Tropisetron

نام فارسی

تروپیسترون

موارد مصرف

تروپیسترون برای درمان تهوع به خصوص بعد از شیمی درمانی به کار می‌رود و نیز در اسکیزوفرنی.

مکانیزم

تروپیسترون آنتاگونیست گیرنده سروتونین ( ۵-HT3) است و اثرات ضدتهوع آن احتمالاً از مهار این گیرنده در محیط و مرکز ناشی می‌شود. البته این دارو مهارکننده رسپتور α۷-nicotinic نیز است.

اثرات جانبی

سردرد ، یبوست و گیجی

اشکال دارو

کپسول و آمپول

محل اثر

اندانسترون

طبقه بندی

آنتاگونیست سروتونین

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷