تریپل سولفا

You are here:
< Back

نام انگلیسی

triple sulfa

نام فارسی

تریپل سولفا

موارد مصرف

پماد تریپل سولفا اغلب در درمان عفونت قارچی و میکروبی واژن بکار می‌رود. این دارو در درمان واژینیت ناشی از هموفیلوس واژینالیس و گاردنلا مصرف می‌گردد.

مکانیزم

سولفانامیدها متوقف کننده رشد باکتری و دارای طیف اثر وسیعی هستند. آنها با اسیدپاراآمینوبنزوئیک (PABA)شباهت ساختمانی داشته و بطور رقابتی یک آنزیم باکتریایی بنام دی هیدروپتروات سنتتاز را که مسئول داخل کردن PABA در ساختمان اسید دی هیدروفولیک است، مهار می‌کنند. این عمل ساخت اسید دی هیدروفولیک را که از نظر متابولیک کوفاکتور در ساخت پورین‌ها، تیمیدین وDNA می‌باشد را کاهش می‌دهد. باکتریهایی که اسید فولیک تولید می‌کنند به این دارو حساس هستند.

اثرات جانبی

ممکن است دچار حساسیت، بثورات پوستی یا خارش خفیف و قرمزی پوست شوید. سایر عوارض: حساسیت به سولفانامیدها

اشکال دارو

کرم واژینال

محل اثر

واژینیت

طبقه بندی

آنتی بیوتیک

خلاصه

تریپل سولفا (به انگلیسی: triple sulfa)‏ در رده درمانی: آنتی بیوتیک سولفانامیدی و در اشکال دارویی: کرم واژینال موجود است.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی، ۱۳۸۷