توسیگل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

TUSSI-GOL

نام فارسی

توسیگل

موارد مصرف

قطره توسيگل به عنوان ضد سرفه و خلط آور مصرف می شود.

مکانیزم

اثرات ضد سرفه و خلط آور اين فرآورده احتمالا مربوط به روغنهای فرار آن ( تيمول ،‌كارواكرول و آنتول ) می باشد.

اثرات جانبی

تيمول موجود در اين فرآورده ممكن است باعث تحريك غشا مخاطی گردد . به دليل وجود آنتول احتمال بروز واكنشهای آلرژيك ( درماتيت تماسی ) در افراد حساس وجود دارد .

اشکال دارو

قطره

محل اثر

آویشن

توسیان

طبقه بندی

ضد سرفه

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷