تیوریدازین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Thioridazine

نام فارسی

تیوریدازین

موارد مصرف

تیوریدازین اصولا جهت درمان روان‌پریشی‏ بکار میرود، ولی در ترک مصرف الکل و مواد مخدر نیز کاربرد دارد.

مکانیزم

تیوریدازین مشتق پیپریدینی از گروه فنوتیازین ها است.مکانیسم اصلی اغلب این داروها مهار گیرنده های دوپامینی در سلولهای مغز است.

اثرات جانبی

به دلیل احتمال عوارض قلبی و چشمی کاربرد آن محدود شده است. سایر عوارض مانند آثار آنتی کولینرژیک (خشکی دهان، تاری دید و یبوست)، سندرم نورولپتیک بدخیم، افت فشارخون و …

اشکال دارو

قرص

محل اثر

روان‌پریشی‏

داروهای ضدروان‌پریشی

طبقه بندی

داروهای ضد روان‌پریشی‏

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷