داکتینومایسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Dactinomycin

نام فارسی

داکتینومایسین

موارد مصرف

کاربرد اصلی این دارو شیمی درمانی سرطان های مختلف مانند در کلیه (تومور ویلمز)، تومور عضلات (رابدومیوسارکوم)، نئوپلازی تروفوبلاستیک جنینی سرطان بیضه و سارکوم استخوان است . البته گاه به عنوان آنتی بیوتیک با اثر باکتریو استاتیک بر روی برخی باکتری‌های گرم منفی، گرم مثبت و برخی قارچ‌ها نیز به کار می‌رود.

مکانیزم

داکتینومایسین اولین آنتی بیوتیک موثر در درمان سرطان است که کشف شده است. این دارو با پیوند به DNA موجب مهار رونویسی آن میشود.

اثرات جانبی

اصولا داروهای شیمی درمانی پرعارضه اند و عارضه اصلی این دارو اختلالات خونی، سلولیت، تورم پوست، تاول پوستی، زردی، خستگی، ضعف عمومی، تب و درد عضلانی، زخم دهان است.

اشکال دارو

آمپول

محل اثر

نئوپلاسم

طبقه بندی

داروهای درمان نئوپلاسم .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷