دی هیدروتاچیسترول

You are here:
  • KB Home
  • د
  • دی هیدروتاچیسترول
< Back

نام انگلیسی

Dihydrotachysterol

نام فارسی

دی هیدروتاچیسترول

موارد مصرف

دی هیدروتاچیسترول در درمان کمبود ویتامین دی و معدنی شدن استخوان مصرف می‌شود

مکانیزم

دی هیدروتاچیسترول در کبد فعال میشود و مانند D۲ و ویتامین D۳ نیاز به هیدروکسیلاسیون کلیوی ندارد و شروع اثر سریعی دارد .

اثرات جانبی

مانند عوارض استفاده بیش ازحد از ویتامین دی .

اشکال دارو

قرص

محل اثر

ویتامین دی

طبقه بندی

ویتامین دی سنتتیک.

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷