دیل سان

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Dillsun

نام فارسی

دیل سان

موارد مصرف

دیل سان برای برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ و درد ناشی از آن مصرف می گردد استفاده می شود.

مکانیزم

قطره افشرده دیل سان از اسانس شوید به میزان %۲ تهیه گردیده است.روغنهای فرار دیل سان با داشتن اثرات ضد اسپاسم و کاهش تونوس اسفنکتر تحتانی مری موجب تسهیل خروج گازها از معده می گردد.

اثرات جانبی

مصرف دوزهای بالا سبب تحریک دستگاه گوارش، تهوع، استفراغ و اسهال میشود.

اشکال دارو

قطره

محل اثر

شوید

طبقه بندی

داروهای گیاهی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷