رزورسینول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Resorcinol

نام فارسی

رزورسینول

موارد مصرف

کاربرد اصلی رزورسینول در درمان جوش صورت (آکنه) و سبوره است ولی در درمان، اگزمای مزمن، پسوریازیس وهیدرادنیت عفونی نیز به‌ کار میرود . این دارو در سایر ترکیبات ضدآکنه مانند پماد رزورسینول اس نیز وجود دارد.رزورسینول همچنین به عنوان ضدعفونی کننده و گندزدا نیز مصرف میشود

موارد مصرف در شیمیرزورسینول به عنوان واسطه در ساخت برخی ترکیبات کاربرد دارد.

مکانیزم

اثر دارو احتمالا به‌دلیل‌ برداشتن لایه کراتینین پوست میباشد.

اثرات جانبی

تیرگی پوست، تحریک پوست، تیره شدن موهای روشن.

اشکال دارو

پماد و محلول

محل اثر

آکنه

طبقه بندی

کراتولیتیک، دی هیدروکسی بنزن.

مراجع

Gawron, O., Duggan, M., Grelechi, C., J. Anal. Chem., 1952, 24, 969.
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷