ستریمید – سی

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Cetrimide-C

نام فارسی

ستریمید – سی

موارد مصرف

ستریمید – سی یا ساولن (Cetavlon) یکی از مواد ضدعفونی کننده می‌باشد که به طور گسترده‌ای برای ضدعفونی و پانسمان زخمها به کار می‌رود.همچنین ضد عفونی کننده خارجی در مامایی، ضد عفونی کردن لباس نوزاد، ضد عفونی وسایل مختلف معاینه و محیط.

مکانیزم

ستریمید – سی در واقع ترکیب دو ضدعفونی کننده Cetrimonium bromide %۱۵و کلرهگزیدین گلوکونات%۱/۵ میباشد. ستریمید ضد عفونی کننده مؤثر بر نیروی کشش سطحی و کلرهگزیدین گلوکونات ضد عفونی کننده فنلی می باشند.

اثرات جانبی

تحریک موضعی پوست و واکنشهای حساسیتی. بلع دارو خطرناک است.

اشکال دارو

محلول

محل اثر

بتادین

طبقه بندی

ترکیبات موضعی ضدعفونی کننده .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷