سولفاستامید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Sulfastamid

نام فارسی

سولفاستامید

تداخل دارویی

مصرف همزمان سولفاستامید با فراورده‌های چشمی حاوی نقره (از جمله محلول نیترات نقره)به دلیل ناسازگاری دو دارو، توصیه نمی شود.

نکات

پس از چکاندن قطره در چشم، ممکن است سوزش احساس شود.
دوره درمان دارویی کامل شود.

میزان مصرف

در بزرگسالان یک قطره از دارو هر ۳-۱ ساعت در طول روزو در فواصل بیشتر در طول شب در ملتحمه چکانده می شود.

خلاصه

این دارو در درمان التهاب عفونی ملتحمه و سایر عفونتهای سطحی چشم ناشی از ارگانیسم‌های حساس تراخم و سایر عفونت‌های کلامیدیایی مصرف می شود.

مراجع

سایت دارویاب
وپ انگلیسی