لیزینوپریل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

LISINOPRIL

نام فارسی

لیزینوپریل

موارد مصرف

لیزینوپریل در فشار خون بالا، گشاد کننده عروق در نارسایی احتقانی قلب و انفارکتوس حاد میوکارد (سکته قلبی) به کار می‌رود.

مکانیزم

لیزینوپریل مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین است لذا از ساخت آنژیوتانسین در بدن ممانعت می‌کند.

اثرات جانبی

واکنش شدید حساسیتی، کاهش شدید فشار خون، عوارض کلیوی، عوارض خونی شدید، درد قلبی، سر درد، سرگیجه، تهوع، ضایعات جلدی شدید، حساسیت به نور، ضعف عمومی.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

زیادی فشار خون

طبقه بندی

مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین

مراجع

Lisinopril”. The American Society of Health-System Pharmacists. http://www.drugs.com/monograph/lisinopril.html. Retrieved 3 April 2011.
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷