متیلن بلو

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Methylene blue

نام فارسی

متیلن بلو

موارد مصرف

متیلن بلو قبلا در درمان موارد متهموگلوبینمی (مانند مسمومیت با سیانید) استفاده می‌شد، اخیرا در درمان آلزایمر نیز مطرح شده‌است. همچنین فرم خوراکی آن در دندانپزشکی برای تشخیص مناطق دارای پلاک میکروبی دندان و نیز در تشخیص فیستول در جراحی استفاده می‌شودمتیلن بلو یک ماده رنگزای فونکسیونل که به عنوان یک رد-اُکس-ایندیکاتورعمل کرده و درحالت‌های اکسید یا احیاء شده دارای رنگهای مختلف (آبی /بی رنگ) می‌باشد.یکی از آزمایش‌های تعیین کیفیت شیر که با آن تعداد باکتری‌های موجود در شیر خام تخمین زده می‌شود، آزمایش احیای متیلن بلو است .

محیط کشت ائوزین متیلن بلو در کشت میکروب‌ها به کار می‌رود.متیلن بلو برای رنگ آمیزی بافتها نیز استفاده می‌شود.
.

مکانیزم

متیلن بلو احیاءشده متهموگلوبین را مجدداً احیاء می‌کند وخود به متیلن بلو تبدیل شده و سپس از طریق ادرار دفع می‌گردد.

اثرات جانبی

تهوع، اسهال، سردرد، سرگیجه، نغییر رنگ ادرار، همولیز، هایپرتانسیون.

اشکال دارو

آمپول، قرص

محل اثر

متهموگلوبینمی

طبقه بندی

آنتی‌دوت‌ها، شلات‌کننده‌ها و آنتاگونیست‌ها

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷