متیل‌دوپا

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Methyldopa

نام فارسی

متیل‌دوپا

موارد مصرف

متیل دوپا در درمان زیادی فشارخون به تنهایی یا همراه سایر داروها مصرف می‌شود. همچنین در درمان زیادی فشار خون زنان حامله ( پره اکلامپسی) نیز به‌کار می‌رود.

مکانیزم

به‌نظر می‌رسد که اثر این دارودر کاهش فشارخون، به علت تبدیل آن به‌آلفا ـ متیل نوراپی نفرین باشد. آلفا ـ متیل‌نوراپی نفرین از طریق مرکزی سبب کاهش تون سمپاتیک و در نتیجه کاهش فشارخون می‌شود.

اثرات جانبی

خشکی دهان، تسکین، افسردگی، خواب آلودگی، اسهال، احتباس مایعات، کاهش توانایی جنسی، آسیب کبدی، کم خونی همولیتیک، سندرم شبه‌اریتماتوز، پارکینسون، بثورات جلدی وگرفتگی بینی با مصرف این دارو گزارش شده‌است.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

پره اکلامپسی

طبقه بندی

داروهای کاهنده فشارخون، آنتی آدرنرژیک با اثر مرکزی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷