موپیروسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

MUPIROCIN

نام فارسی

موپیروسین

موارد مصرف

موپیروسین در درمان موضعی زرد زخم ناشی از استرپتوکوک پیوژن و استافیلوکوک اورئوس کاربرد دارد.

مکانیزم

یک آنتی بیوتیک طبیعی بوده که در اثر واکنشهای تخمیری در سوش پسودوموناس فلوروسنس تولید می‌شود. موپیروسین با اتصال به آنزیم ایزولوسیل ترنسفر ـ RNA سنتتاز اثر می‌نماید که اثری منحصر بفرد می‌باشد از این رو بندرت در برابر موپیروسین مقاومت دیده می‌شود . موپیروسین بر علیه سوشهای استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک پیوژن مؤثر بوده‌است .

اثرات جانبی

واکنشهای موضعی از قبیل سوزش یا درد، خارش، لکه‌های پوستی، تهوع، خشکی پوست، حساسیت موضعی، ورم، درماتیت تماسی ذکر شده‌است.

اشکال دارو

پماد

محل اثر

استافیلوکوک – وانکومایسین

طبقه بندی

آنتی بیوتیک .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
شرکت کاسپین تامین تولید کننده دارو، ویرایش ۱۳۹۱
شرکت ایران ناژو تولید کننده دارو، ویرایش ۱۳۹۱