نوراگل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Neurogol يا noragol

نام فارسی

نوراگل

مصرف در حاملگی

بي خطر بودن اين دارو در آبستني و شير دهي هنوز به اثبات نــــرسيده است. بنابراين مصرف آن در اين موارد توصيه نميشود.

موارد مصرف

اضطراب، بي خوابي هاي عصبي، برطرف كننده عوارض ناشي از فشارهاي روحي، بي نظمي هاي ضربانات و طپش قلب.

مکانیزم

مقدار مواد بكار رفته درهر قرص روكش دار عبارتند از :

عصاره خشك ريشه سنبل الطيب ۱۶۰ ميليگرم.
عصاره خشك برگ بادرنجبويه ۸۰ ميليگرمسنبل الطيب ممكن است اثر داروهاي آرامبخش ديگر را تشديد نمايد. بر خلاف بسياري از داروهاي آرام بخش، سنبل الطيب آثار الكل را تشديد نمي نمايد. هنگام مصرف داروهاي آرامبخش رانندگي و كار با ماشين و ادواتي كه نياز به هوشياري و دقت دارد بايد با احتياط انجام شود. معهذا در يك مطالعه بي خبري مضاعف راندوم همراه با دارونما اثر فراورده محتوي والريان روي تست هاي پسيكوموتور و رفتاري رانندگان مطالعه گرديد. والريان هيچ اثر سوئي روي زمان واكنش و تمركز حواس آنها ايجاد نكرد..

اثرات جانبی

راي نوراگل تا بحال هيچ عارضه جانبي گزارش نشده است. والريان معمولا گياه بي خطر بوده و توسط اداره نظارت بر غذا و داروي امريكا مورد تائيد قرار گرفته است.

اشکال دارو

روزي ۲ بار هر بار ۱- ۲ قرص روكش دار نوراگل همراه با غذا يا با مايعات ميل شودقرص روكش دار.

محل اثر

گل گاوزبان

طبقه بندی

داروهای گیاهی .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
شیکه تحقیقات گیاهان دارویی www.mprn.ir