نیستاتین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Nystatin

نام فارسی

نیستاتین

موارد مصرف

نیستاتین در درمان کاندیدیازیس (برفک دهان یا برفک واژینال) ناشی از کاندیداآلبیکانس و سایر گونه‌های کاندیدا مصرف می‌شود. نیستاتین در درمان کچلی ریش و سر هم مصرف می‌شود.

مکانیزم

نیستاتین با اتصال به استرول‌های موجود در غشاء باعث می‌شود که محتویات ضروری داخل سلولی قارچ از آن خارج شوند.

اثرات جانبی

تهوع، استفراغ، اسهال و تحریک پوستی که قبل از درمان وجود نداشته از عوارض جانبی دارو است. در صورت مصرف موضعی دارو از پانسمان بسته در موضع باید خودداری شود و در صورت مصرف آن در نوزادان از پیچیدن سفت پای بچه و یا استفاده از شلوارک پلاستیکی نیز اجتناب شود.

اشکال دارو

قطره، پماد، قرص

محل اثر

کاندیدیازیس

طبقه بندی

داروهای ضد قارچ .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷
سایت دارویاب