هیدرالازین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Hydralazine

نام فارسی

هیدرالازین

موارد مصرف

هیدرالازین برای درمان پرفشاری خون تجویز می‌شود. چون این دارو در زنان حامله قابل استفاده‌است در اکلامپسی نیز مصرف می‌شود.

مکانیزم

اثر عمده این دارو گشاد کردن شریانچه‌ها (به وسیله شل کردن عضلات صاف جدار عروق)است، ولی اثر کمی نیز بر وریدها دارد. این دارو موجب‌کاهش مقاومت محیطی می‌گردد و همچنین‌موجب افزایش برون ده قلبی، کاهش‌مقاومت سیستمیک و کاهش بار قلب‌می‌شود.

اثرات جانبی

تاکی کاردی، احتباس‌مایعات، تهوع و استفراغ، سردرد، سندرم‌لوپوس اریتماتوز سیستمیک (با مصرف‌مقادیر بیش از mg/day ۱۰۰ به مدت‌طولانی‌)، بثورات جلدی، تب، تغییر درشمارش سلولهای خونی، نوریت محیطی واختلالات خونی با مصرف این داروگزارش شده‌است.

اشکال دارو

قرص، آمپول

محل اثر

اکلامپسی

طبقه بندی

داروهای کاهنده فشار خون .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷