پرازوسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

PRAZOSIN

نام فارسی

پرازوسین

موارد مصرف

افزایش فشارخون، نارسائی احتقانی قلب مقاوم، انقباض عروقی در سندرم رینود، ایسکمی عروقی ناشی از ارگوتامین، فئوکروموسیتوما، هیپروتروفی خوش‌خیم پروستات (BPH)

مکانیزم

با بلوک‌کردن گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک، عروق خون محیطی را گشاد می‌کند. مقاومت محیطی را پائین آورده و فشارخون را کم می‌نماید.

اثرات جانبی

افت فشار خون وضعیتی (بخصوص هنگام برخاستن از حالت‌خوابیده یا نشسته) ، تند و نامنظم شدن ضربان قلب ، مشکلات جنسی ، تورم اندامها به خصوص پا ، حساسیت ، خواب آلودگی، اضافه وزن غیر منتظره و یبوست ، سرگیجه یامنگی، درد قفسه سینه، تنگی نفس.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

ترازوسین

طبقه بندی

داروهای کاهنده فشارخون آلفا بلوکر

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷