کاپتوپریل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Captopril

نام فارسی

کاپتوپریل

موارد مصرف

کاپتوپریل برای درمان علامتی فشارخون بالا (به خصوص در نارسایی قلب) بکار می‌رود. امروزه این دارو در بیماران دچار ایسکمی قلبی نیز استفاده میشود.

مکانیزم

کاپتوپریل با مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین، از تبدیل آنژیوتانسینI به آنژیوتانسینII جلوگیری می‌کند. آنژیوتانسین II یک میانجی پرقدرت است که موجب تنگ شدن رگ‌های خونی و احتباس سدیم و آب در بدن می‌شود.

دو گروه اصلی آنتاگونیست‌های آنژیوتانسین عبارتند از: مهارکننده هایACE (مثل انالاپریل و کاپتوپریل) و بلوک کننده‌های رسپتور آنژیوتانسینII، البته گروه مهارکننده هایACE، مثل کاپتوپریل کاربرد بیشتری دارند و ACEکینازII و پپتیدیل دی پپتیداز را مهار می‌نمایند که سبب کاهش تولید آنژیوتانسینII و نتیجتاً کاهش آلدوسترون و افزایش اثر وازودیلاتورهای آندوژن از گروه کینین مانند برادی کینین می‌شوند.

اثرات جانبی

کاهش زیاد فشارخون، سرگیجه، سرفه خشک، هایپرکالمی، ناتوانی جنسی، شب ادراری، تکرر ادرار، از دست دادن قدرت چشایی، تهوع، استفراغ، خشکی دهان و بی‌خوابی از عوارض جانبی مصرف این دارو است

اشکال دارو

قرص

محل اثر

آنژیوتانسین

طبقه بندی

کاهنده فشار خون). مهارکننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACE)

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷