آمانتادین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Amantadine

نام فارسی

آمانتادین

موارد مصرف

آمانتادین برای پروفیلاکسی و درمان آنفلوآنزا و درمان پارکینسون به کار می‌رود.

مکانیزم

آمانتادین مانع نفوذ ویروس به سلولهای بدن می‌شود . همچنین باعث آزاد شدن دوپامین در عقده‌های قاعده‌ای مغز می‌شود.

اشکال دارو

کپسول

محل اثر

آنتی کولینرژیک

طبقه بندی

ضد ویروس .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷