آمی تریپتیلین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Amitriptyline

نام فارسی

آمی تریپتیلین

موارد مصرف

كاربرد اصلی اين دارو درمان افسردگی است. ولی این دارو در درمان بیماری دردهای نوروژنیک، شب ادراری و پروفیلاکسی میگرن نيز به کار می‌رود.

مکانیزم

مكانیسم اثر ضد افسردگی‌های سه حلقه ای در مغز مهار بازجذب سروتونین و نوراپینفرین با بلوك نمودن عمكرد انتقال دهنده های سروتونين و نوراپی نفرين است. لذا موجب افزايش سطح مغزي سروتونين و نوراپينفرين ميشوند. اين داروها اثر بسيار كمی بر روی انتقال دوپامین دارند.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

افسردگی

داروهای ضد افسردگی

طبقه بندی

ضد افسردگی‌های سه حلقه ای

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷