آنتی هیستامین دکونژستانت

You are here:
  • KB Home
  • ا
  • آنتی هیستامین دکونژستانت
< Back

نام انگلیسی

Antihistamine Decongestant

نام فارسی

آنتی هیستامین دکونژستانت

موارد مصرف

این دارو اغلب در درمان علائم سرماخوردگی (به خصوص سرماخوردگی‌های ویروسی بزرگسالان) مانند آبریزش بینی، سرفه و گلودرد استفاده می شود .گاه در مشکلات مشابه مانند حساسیت تنفسی، آلرژی و … نیز به کار می رود .این دارو ترکیب کلرفنیرامین، فنیل افرین و فنیل پروپانول آمین است.

مکانیزم

کلرفنیرامین‌ با بلوک ‌گیرنده‌های‌ H۱ اثرات‌ هیستامین‌ را مهارمی‌کند. اثرات‌ کولینرژیک‌ این‌ دارو نیز به خشک‌ شدن‌ مخاط بینی‌ کمک می‌کند. فنیل‌افرین‌ مقلد سمپاتیک می باشد و برروی‌ گیرنده‌های‌ آلفاآدرنرژیک‌ مجاری‌ تنفسی‌ و عروق اثر کرده‌ و باایجاد تنگی‌ عروق‌ موجب‌ رفع‌ احتقان‌می‌شود. فنیل‌ پروپانولامین‌ اثر تحریکی‌برروی‌ CNSدارد.

اثرات جانبی

عوارض‌ شایع‌ آن‌ شامل‌غلیظشدن‌ ترشحات‌ نایژه‌ و بروزسرفه‌های‌ خشک‌ می‌باشد. احتمال‌ بروزتاری‌ دید، اغتشاش‌ شعور، دفع‌ دشوار یادردناک‌ ادرار، سرگیجه‌ و خشکی‌ دهان‌وجود دارد.

اشکال دارو

قرص

محل اثر

آنتی‌هیستامین

قرص سرماخوردگی بزرگسالان

طبقه بندی

ترکیبات درمانی سرماخوردگی .

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷