آنژیو پارس

You are here:
< Back

نام انگلیسی

ANGIPARS

نام فارسی

آنژیو پارس

محل اثر

دیابت

خلاصه

دارویی جدید که در ایران و در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای درمان عوارض پوستی بیماری دیابت ( به خصوص زخم پا ) ساخته شده است .

این دارو منشا گیاهی دارد و به شکل کرم و کپسول در بازار ارائه شده است. معمولاً کپسول یک ساعت بعد از غذا و کرم روزی دوبار در محل زخمها تجویز می‌شود . موثر بودن دارو در درمان عوارض دیابت مورد تردید برخی محققان است .

مراجع

سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران [۱]
تبیان [۲]