اتوسوکزوماید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Ethosuximide

نام فارسی

اتوسوکزوماید

گروه

داروهای ضد صرع و تشنج

موارد مصرف

درمان صرع پتیت مال (پتی مال).

مکانیزم

بلوک کانالهای کلسیم. (مثل سایر داروهای ضد صرع از طریق خوراکی به راحتی جذب شده و توسط آنزیم‌های کبدی متابولیزه می گردد)

فارماکنتیک

مشتقات سوکسینامید

اثرات جانبی

خواب آلودگی، سر درد، تحریک پذیری، هیرسوتیسم، بی خوابی، دیسترس گوارشی، لتارژی

میزان مصرف

: در بالغین و کودکان بزرگتر از ۶ سال : ۲۵۰ میلی گرم از راه خوراکی(PO) دو بار در روز. در کودکان ۳ تا ۶ سال: ۲۵۰ میلی گرم، به صورت دوز واحد یا منقسم در دو دوز.

اشکال دارو

۲۵۰میلی گرمی و شربت ۲۵۰ میلی گرم در ۵ سی سی.

مراجع

فارماکولوژی کاتزونگ، چاپ۲۰۰۶، فصل بیست و سوم، داروهای ضد صرع.
داروهای ژنریک ایران و دسته بندی داروها، دکتر مصطفی صابر، چاپ هفتم، صفحه:۶۷
این یک نوشتار خُرد زیست‌شیمی است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.