استازولامید

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Acetazolamide

نام فارسی

استازولامید

موارد مصرف

قبلا در درمان افزایش فشارخون نیز استفاده می شد ولی اکنون بیشتر در درمان گلوکوم، قلیایی کردن ادرار برای جلوگیری از رسوب سیستئین و اسید اوریک، تشنج میوکلونیک و پیشگیری و درمان بیماری صعود سریع به ارتفاعات مصرف می‌شود.

مکانیزم

استازولامید مهارکننده آنزیم کربنیک آنهیدراز است. لذا در کلیه موجب دفع بی کربنات، افزایش ادرار و افزایش جبرانی تنفس برای پیشگیری از اسیدوز متابولیک می شود.

اثرات جانبی

فزایش حجم ادرار(دیورز)، کرختی، مور مور شدن و تغییر حسی(پارستزی) بخصوص در دستها و پاها و نواحی تحت فشار، مصرف نوشیدنیهای کربن دار ممکن است بی مزه بنظر برسد، تهوع، عدم تعادل الکترولیتی

اشکال دارو

قرص، آمپول

طبقه بندی

مهارکننده آنزیم کربنیک آنهیدراز

مراجع

داروشناسی کاربردی، دکتر منصور رحمانی، انتشارات جعفری ۱۳۸۷