استرپتوزوسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Streptozocin

نام فارسی

استرپتوزوسین

موارد مصرف

استرپتوزوسین در درمان کارسینومای متاستاتیک سلول‌های جزیره‌ای لوزالمعده کاربرد دارد. همچنین به تنهایی یا به همراه سایر داروها در درمان کارسینومای کولون یا بیماری هوچکین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو.

اثرات جانبی

تهوع شدید، اسهال، استفراغ، اغتشاش شعور، آنمی، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، پروتئینوری، آزوتمی

میزان مصرف

۱ گرم به ازای هر مترمربع سطح بدن (m۲) با فواصل زمانی یک هفته‌ای از راه تزریق یا انفوزیون وریدی.

اشکال دارو

آمپول ۱ گرم در ویال

طبقه بندی

داروهای ضد نئوپلاسم

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران و دسته بندی داروها، دکتر مصطفی صابر، چاپ هفتم، صفحه:۲۱۳