استیل کولین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Acetylcholine chloride

نام فارسی

استیل کولین

موارد مصرف

جهت ایجاد میوز در بالغین و کودکان، ایجاد میوز سریع و کامل در جراحی سگمان قدامی چشم

مکانیزم

استیل کولین نیز مانند سایر استرهای کولین (شامل : متاکولین، کارباکول و بتانکول) و نیز مانند آلکالوئیدهای طبیعی (شامل : موسکارین، پیلوکارپین و نیکوتین از طریق اثر مستقیم بر گیرنده‌های استیل کولین (نوع موسکارینی) موجب انقباض عضلات مژگانی چشم شده و منجر به میوز (مردمک‌تنگی) می‌گردد.

فارماکنتیک

طبقه بندی فارماکولوژیک: آگونیست کولینرژیک

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط نسبت به دارو، التهاب حاد عنبیه، بیماری‌های التهابی حفره قدامی چشم، گلوکوم ثانویه.

اثرات جانبی

کدورت عدسی، آتروفی عدسی، برادی کاردی، هیپوتانسیون

میزان مصرف

در بالغین و کودکان: ۰٫۵ تا ۲ سی سی از محلول ۱ درصد (قبل یا پس از بستن یک یا چند بخیه) در اتاق قدامی چشم ریخته می‌شود.

اشکال دارو

قطره چشمی ۱ درصد (پودر برای محلول چشمی ۱ درصد)

محل اثر

رشته‌های عصبی پاراسمپاتیک
آگونیست‌های کولینرژیک
کولینومیمتیک
گیرنده استیل‌کولین
آنتی کولینرژیک

طبقه بندی

تنگ کننده مردمک

فعالیت

برای استیل کولین در اندام هدف رشته‌های پس گره‌ای سمپاتیک (مانند ماهیچه‌های صاف روده یا عنبیه چشم) گیرنده‌های موسکارینی M۱ تا M۳ و گاهی گیرنده‌های نیکوتینی وجود دارند. در گره‌های عصبی، گیرنده استیل کولین بر روی نورون پس گره‌ای از نوع نیکوتینی است. همچنین گیرنده استیل کولین در ماهیچه‌های اسکلتی گیرنده نیکوتینی می‌باشد.

کولین استراز آنزیمی است که استیل کولین که برای برانگیختن نورون‌ها لازم است را در محل سیناپس آبکافت می‌کند تا تحریک مداوم نباشد

خلاصه

استیل کولین پیامرسان عصبی (نوروترانسمیتر) در رشته‌های عصبی پاراسمپاتیک تراوش‌شونده از رشته‌های پیش گره‌ای و پس گره‌ای است.

بر روی اندام‌ها یا سلول‌های هدف گیرنده‌هایی وجود دارد که موجب تاثیر نوروترانسمیترهای آزادشده بر اثر برانگیخته شدن سامانه عصبی خودگردان بر آنها می‌شود. تنوع این گیرنده‌ها موجب اختصاصی شدن تاثیر پیامرسان‌های عصبی بر بافت‌های گوناگون می‌شود. گیرنده استیل‌کولین پروتئین غشایی درونی است که نسبت به اتصال ترارسان عصبی استیل‌کولین واکنش نشان می‌دهد.

مراجع

ویکی‌پدیای انگلیسی [۱]
داروشناسی کاربردی، دکتر رحمانی
فرهنگ داروهای ژنریک ایران و دسته بندی داروها، دکتر صابر، چاپ هفتم، صفحه: ۹
فرهنگ جیبی داروهای ژنریک، دکتر اکبرزاده پاشا، چاپ اول، صفحه:۱۰
فارماکولوژی کاتزونگ، فصل ۶، داروهای فعال کننده کولینورسپتور[مکانیزم اثر دارو از این کتاب تلخیص شده‌است.]
این یک نوشتار خُرد پزشکی است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید. ن • ب • و