اسپکتینومایسین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Spectinomycin

نام فارسی

اسپکتینومایسین

موارد مصرف

۱- درمان عفونت سوزاک (گنوره) بدون عارضه ، بالغین : ۲ تا ۴ گرم عضلانی به صورت تک دوز ، کودکان : ۴۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تک دوز.

۲- درمان سوزاک منتشر ، بالغین : ۲ گرم عضلانی دو بار در روز به مدت ۳ تا ۷ روز.

۳- درمان التهاب حاد بیضه و اپیدیدیم به دنبال مقاربت جنسی ، بالغین : ابتدا ۲ گرم (یک آمپول) به صورت عضلانی و در دوز واحد و سپس ادامه درمان خوراکی با تتراسیکلین و اریترومایسین

مکانیزم

همه آمینوگلیکوزیدها با اتصال به ریبوزوم مانع سنتز پروتئین در باکتری می‌شوند در نتیجه اثر باکتریسیدی دارند. نفوذ این داروها به درون پوشش سلول‌های باکتریایی وابسته به اکسیژن می‌باشد و به همین دلیل بر روی بی هوازیهای مطلق اثر ناچیزی دارند. مهارکننده‌های سنتز دیواره سلولی انتقال آمینوگلیکوزیدها را افزایش می دهند.

فارماکنتیک

رده فارماکولوژیک: آمینوگلیکوزید آمینوسیکلیتول

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط به دارو.

اثرات جانبی

سرگیجه، راش پوستی، کهیر، تهوع، استفراغ، درد در محل تزریق

اشکال دارو

آمپول ۲ گرم در ویال

محل اثر

آمینوگلیکوزید

طبقه بندی

پادزیست .

مراجع

فرهنگ جیبی داروهای ژنریک ایران، دکتر حجت الله اکبرزاده پاشا، چاپ اول، صفحه :۱۸۹
داروهای ژنریک ایران و دسته بندی داروها، چاپ هفتم، صفحه :۱۵۸
فارماکولوژی کاتزونگ، فصل۴۴ [مکانیسم اثر دارو از این کتاب تلخیص شده است.]