اکسپکتورانت

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Expectorant

نام فارسی

اکسپکتورانت

موارد مصرف

مورد مصرف این دارو، درمان علامتی سرفه و احتقان بینی ناشی از سرما خوردگی، آلرژی و عفونتهای تنفسی می‌باشد.

اکسپکتورانت برای کاهش غلظت وچسبندگی خلط وتسهیل خروج آن ازریه‌ها، کاهش موکوس ریوی وتبدیل سرفه‌های خشک به سرفه ترشحی وخلط آوراستفاده می‌شود.

مکانیزم

اکسپکتورانت دارای سه ترکیب دارویی گوناگون است که برآیند اثر این سه ترکیب، مایه رقیق شدن خلط و بیرون آمدن آن از شش و راه‌های هوایی می‌گردد.

از این سه ترکیب گایافنزین مایه کاهش چسبندگی خلط و آسان شدن خروج آن می‌شود، کلرفنیرآمین موجود دراین فرآورده بااثرهای آنتی هیستامینی خود تاثیر می‌بخشد و پزودوافدرین بعنوان یک داروی آدرنرژیک و با اثرات سمپاتیک خود، به صورت ترکیب ضداحتقان عمل می‌کند و بدین ترتیب اکسپکتورانتدرنهایت مایه تسکین سرفه‌های خشک و نرم شدن مخاط شش وتخلیه خلط می‌گردد.

فارماکنتیک

رده فارماکولوژیک: اکسپکتورانت

موارد منع مصرف

اگرچه هریک ازاجزاءاین فرآورده، موارد منع مصرف مشخصی دارند، ولی بامقادیر بکاربرده شده دراین فرمولاسیون منع مصرف قابل توجهی وجود ندارد.

جهت اطلاع بیشتر به داروهای گایافنزین، کلرفنیرآمین و پزودوافدرین مراجعه شود.
تداخلات دارویی

اثرات جانبی

اگرچه هریک ازاجزاءاین فرآورده، عوارض جانبی مشخصی دارند، ولی با مقادیر بکاربرده شده دراین فرمولاسیون عارضه قابل توجهی ایجادنمی کنند.

جهت اطلاع بیشتر به داروهای گایافنزین، کلرفنیرآمین و پزودوافدرین مراجعه شود.

تداخل دارویی

مصرف همزمان این فرآورده باسایرترکیبات مضعف CNS (دستگاه عصبی مرکزی) موجب تشدید اثرات در هر دو گروه دارویی می‌شود.

جهت اطلاع بیشتر به داروهای گایافنزین، کلرفنیرآمین و پزودوافدرین مراجعه شود.

نکات

تا چند سال قبل، در شربت اکسپکتورانت به جای سودوافدرین از فنیل پروپانول آمین Hcl به میزان ۲ میلی گرم و سیترات سدیم به میزان ۱۹۷ میلی گرم و اسید سیتریک به میزان ۶۰ میلی گرم در هر ۵ سی سی استفاده می‌شد.

میزان مصرف

دربالغین: ۵ تا ۱۰ میلی گرم (۵ تا ۱۰ سی سی) از راه خوراکی، هر ۶ ساعت تجویز می‌شود.
درکودکان سنین ۶ تا ۱۲ سال : ۲٫۵ تا ۵ سی سی از راه خوراکی، هر ۶ تا ۸ ساعت تجویز می‌شود.
(تا حداکثر ۲۰ سی سی در روز)

در کودکان سنین ۲ تا ۶ سال : ۱٫۲۵ تا ۲٫۵ سی سی از راه خوراکی، هر ۶ تا ۸ ساعت تجویز می‌شود.(تا حداکثر ۱۰ سی سی در روز)

اشکال دارو

شربت حاوی گایافنزین ۱۰۰ میلی گرم در ۵ سی سی، کلرفنیرامین مالئات ۲ میلی گرم در ۵ سی سی و سودوافدرین کلراید ۳۰ میلی گرم در ۵ سی سی

محل اثر

آنتی هیستامین

طبقه بندی

خلط آور، ضد سرفه

مراجع

راهنمای کاربرد داروهای ژنریک ایران، دکتر رامین خدّام، چاپ هفتم،۱۳۸۸، صفحات:۳۷۵
فرهنگ جیبی داروهای ژنریک، دکتر حجت الله اکبر زاده پاشا، چاپ اول، صفحه :۸۹
ویکی‌پدیای انگلیسی
اکسپکتورانت در وبسایت شرکت البرزدارو