اکسی تتراسایکلین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Oxytetracycline

نام فارسی

اکسی تتراسایکلین

موارد مصرف

۱- درمان عفونت‌های ناشی از میکروارگانیسم‌های حساس.

۲- درمان بروسلوز

۳- درمان سوزاک در بیماران حساس به پنی سیلین

مکانیزم

اکسی تتراسایکلین مانند تمامی اعضای گروه تتراسایکلین از طریق اتصال به واحد ۳۰s ریبوزوم و از طریق مهار سنتز پروتئین باکتری اثر می‌کند. بنابراین این دارو طبیعتا باکتریواستاتیک است.

فارماکنتیک

رده فارماکولوژیک: تتراسایکلین

موارد منع مصرف

جهت موارد منع مصرف لطفا به داروی داکسی سایکلین مراجعه فرمائید.

اثرات جانبی

جهت عوارض جانبی لطفا به داروی داکسی سایکلین مراجعه فرمائید.

میزان مصرف

بالغین: ۲۵۰ میلی گرم، به صورت خوراکی، چهار بار در روز یا ۲۵۰ میلی گرم به صورت تزریق عضلانی در دوز واحد تجویز می‌شود.

کودکان بزرگتر از ۸ سال: روزانه ۲۵ تا ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی، منقسم در چهار دوز یا روزانه ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل وریدی، منقسم برای دو دوز یا هر ۱۲ ساعت.

در بروسلوز:
بالغین:۵۰۰ میلی گرم، از راه خوراکی، چهار بار در روز، به مدت سه هفته، همراه با استرپتومایسین با دوز ۱ گرم عضلانی، هر ۱۲ ساعت برای هفته اول و یک بار در روز برای هفته دوم تجویز می‌شود.

در سوزاک بیماران حساس به پنی سیلین:
بالغین: ابتدا ۱٫۵ گرم خوراکی، سپس ۵۰۰ میلی گرم به صورت خوراکی چهار بار در روز.

اشکال دارو

کپسول ۲۵۰ میلی گرمی، آمپول عضلانی ۲۵۰ میلی گرم در ۲ سی سی و ویال تزریقی ۵۰۰ میلی گرم در ویال[این دارو در آخرین بازبینی فارماکوپه ایران، توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران، از فهرست داروهای ژنریک حذف گردیده‌است.]

محل اثر

تتراسایکلین
داکسی سایکلین

طبقه بندی

پادزیست (آنتی بیوتیک).

مراجع

داروهای ژنریک ایران و دسته بندی داروها، دکتر مصطفی صابر، چاپ هفتم، صفحه :۱۵۵
فارماکولوژی کاتزونگ، فصل ۴۳[مکانیسم اثر دارو و برخی نکات از این کتاب تلخیص شده‌است.]
ویکی انگلیش (تکمیل اطلاعات جدول)