ایتراکونازول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Itraconazole

نام فارسی

ایتراکونازول

موارد مصرف

درمان بلاستومایکوز ریوی و خارج ریوی
درمان هیستوپلاسموز
طریقه مصرف در دو مورد فوق:

بالغین: ۲۰۰ میلی گرم از راه خوراکی، یک بار در روز تجویز می‌شود. در صورتی که شرایط بیمار بهبود نیافت و یا علایم پیشرفت بیماری قارچی ظاهر شد، دوز دارو را هر بار ۱۰۰ میلی گرم، تا حداکثر ۴۰۰ میلی گرم در روز، افزایش می‌دهیم. دارو در مقادیر بالاتر از ۲۰۰ میلی گرم در روز را، باید در دو دوز منقسم تجویز نمود.

درمان آسپرژیلوس ریوی و خارج ریوی، در بیمارانی که به آمفوتریسینB پاسخ نمی‌دهند.
طریقه مصرف در مورد فوق:

بالغین: روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم از راه خوراکی تجویز می‌شود.

درمان انواع مایکوز:
مایکوزهای سطحی: درماتوفیتوز، پتریازیس ورسیکالر، سبوپسوریازیس، کاندیدیاز واژینال، دهانی یا جلدی مخاطی، انکومایکوز

مایکوزهای سیستمیک: کاندیدیاز، عفونت‌های کریپتوکوکال، کوکسیدیومایکوز

مایکوزهای زیرجلدی: اسپوروتریکوز، کرومومایکوز

لیشمانیوز جلدی
کراتیت قارچی
زایگومایکوز
کوکسیدیو مایکوز
طریقه مصرف در تمامی موارد فوق:

بالغین: روزانه ۵۰ تا ۴۰۰ میلی گرم از راه خوراکی تجویز می‌شود. دورهٔ درمان بر حسب شرایط، شدت بیماری، و پاسخ به درمان، از یک روز تا شش ماه متغیر است.

نکته از فارماکولوژی کاتزونگ: ایتراکونازول داروی انتخابی برای بلاستومایسس، اسپوروتریکس و کروموبلاستومایکوز می‌باشد

مکانیزم

ایتراکونازول اثر ضد قارچ خود را، از طریق مهار آنزیم سیتوکروم P-۴۵۰ اعمال می‌کند. با مهار این سیتوکروم، تولید ارگوسترول که یک جزء حیاتی در غشاء سلولی قارچ است، مهار می‌گردد.

نکته از فارماکولوژی کاتزونگ: آمفوتریسینB و آزول‌ها(فلوکونازول، کتوکونازول و ایتراکونازول) در برابر قارچ‌ها، توکسیسیته انتخابی دارند، زیرا با سنتز ارگوسترول، که استرول منحصربه‌فرد غشای سلولی قارچ‌ها می‌باشد، تداخل می‌نمایند. آزول‌ها با مهار تولید ارگوسترول، نفوذپذیری غشای سلولی قارچ را مختل می‌کنند.

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط نسبت به دارو
مصرف همزمان با ترفنادین
دوران شیردهی
مصرف همزمان با سیزاپراید
نکته: تا چند سال قبل، حاملگی نیز جزو کنترااندیکاسیون‌های ایتراکونازول بود.

نکته از فارماکولوژی کاتزونگ : مصرف همزمان سیزاپراید با ایتراکونازول و کتوکونازول کاردیوتوکسیک (دارای سمیّت قلبی) بوده و تهدیدکنندهٔ حیات می‌باشد.

هشدارها

کمبود ترشح اسید معده
عفونت HIV (ایدز)

اثرات جانبی

در سلسله اعصاب مرکزی: سردرد، سرگیجه، بی خوابی
در قلب و عروق: هیپرتانسیون
در پوست: بثورات، خارش
در دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم، بی اشتهایی
در دستگاه تناسلی ادراری: آلبومینوری
در کبد: اختلال عملکرد کبد
در سایر قسمتها: ادم، خستگی، تب، هیپوکالمی، کاهش لیبیدو، ایمپوتانس، بی حالی.

تداخل دارویی

ایتراکونازول سطح پلاسمایی آنتی هیستامینهای غیر آرامبخش، سیکلوسپورین و دیگوکسین را افزایش می‌دهد.
بدنبال مصرف همزمان این دارو با ترکیبات سولفونیل اوره احتمال بروز هیپوگلیسمی افزایش می‌یابد.
آنتاگونیست‌های H۲، ایزونیازید، فنی توئین، ریفامپین سطح پلاسمایی این دارو را کاهش می‌دهند.
مصرف همزمان ایتراکونازول با ترفنادین و سیزاپراید توصیه نمی‌شود.

میزان مصرف

درمان بلاستومایکوز ریوی و خارج ریوی
درمان هیستوپلاسموز
طریقه مصرف در دو مورد فوق:

بالغین: ۲۰۰ میلی گرم از راه خوراکی، یک بار در روز تجویز می‌شود. در صورتی که شرایط بیمار بهبود نیافت و یا علایم پیشرفت بیماری قارچی ظاهر شد، دوز دارو را هر بار ۱۰۰ میلی گرم، تا حداکثر ۴۰۰ میلی گرم در روز، افزایش می‌دهیم. دارو در مقادیر بالاتر از ۲۰۰ میلی گرم در روز را، باید در دو دوز منقسم تجویز نمود.

درمان آسپرژیلوس ریوی و خارج ریوی، در بیمارانی که به آمفوتریسینB پاسخ نمی‌دهند.
طریقه مصرف در مورد فوق:

بالغین: روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم از راه خوراکی تجویز می‌شود.

درمان انواع مایکوز:
مایکوزهای سطحی: درماتوفیتوز، پتریازیس ورسیکالر، سبوپسوریازیس، کاندیدیاز واژینال، دهانی یا جلدی مخاطی، انکومایکوز

مایکوزهای سیستمیک: کاندیدیاز، عفونت‌های کریپتوکوکال، کوکسیدیومایکوز

مایکوزهای زیرجلدی: اسپوروتریکوز، کرومومایکوز

لیشمانیوز جلدی
کراتیت قارچی
زایگومایکوز
کوکسیدیو مایکوز
طریقه مصرف در تمامی موارد فوق:

بالغین: روزانه ۵۰ تا ۴۰۰ میلی گرم از راه خوراکی تجویز می‌شود. دورهٔ درمان بر حسب شرایط، شدت بیماری، و پاسخ به درمان، از یک روز تا شش ماه متغیر است.

نکته از فارماکولوژی کاتزونگ: ایتراکونازول داروی انتخابی برای بلاستومایسس، اسپوروتریکس و کروموبلاستومایکوز می‌باشد

اشکال دارو

کپسول ۱۰۰ میلی گرمی

طبقه بندی

ضد قارچ

مراجع

راهنمای کاربرد داروهای ژنریک ایران، دکتر رامین خدّام، چاپ هفتم،۱۳۸۸، صفحات:۵۲۳ و ۵۲۴
فرهنگ داروهای ژنریک ایران و دسته بندی داروها، دکتر مصطفی صابر، چاپ هفتم، صفحه:۱۶۸
فارماکولوژی کاتزونگ-ترور، فصل ۴۷ (داروهای ضد قارچ)
مشارکت کنندگان ویکی‌پدیای انگلیسی، بازدید در ۹ ماه مهٔ ۲۰۱۰(تکمیل اطلاعات جدول)