ایزوپروپیل الکل

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Isopropyl Alcohol

نام فارسی

ایزوپروپیل الکل

موارد مصرف

تمیز کردن پوست قبل از جراحی

نکات

این محلول ضدعفونی، چندی است که از طرح ژنریک ایران خارج گردیده‌است.

میزان مصرف

در بالغین و کودکان: محلول ۶۰ تا ۷۰ درصد، به طور موضعی، جهت ضدعفونی کردن پوست قبل از جراحی به کار می‌رود.

اشکال دارو

بالک

محل اثر

الکل

طبقه بندی

ضد عفونی کننده

مراجع

فرهنگ جیبی داروهای ژنریک ایران، دکتر حجت الله اکبر زاده پاشا، چاپ اول، صفحه:۱۱۴
مشارکت کنندگان ویکی‌پدیای انگلیسی، بازدید ۹ ماه مهٔ ۲۰۱۰
از عمده موارد کاربرد این الکل در صنعت چاپ و وابستگی شدید این صنعت به ایزوپروپیل به این دلیل میباشد که: دمای آب را در دستگاههای چاپ بسیار پائین نگاه میدارد و قابلیت تبخیر آن بسیار پائین است