بتاکسولول

You are here:
< Back

نام انگلیسی

BETAXOLOL HCL

نام فارسی

بتاکسولول

مکانیزم

این دارو با مسدود کردن گیرنده‌های بتا آدرنرژیک، موجب کاهش فشار داخل چشم می‌گردد.

موارد منع مصرف

در مواردی چون برادی کاردی ایست قلبی، نارسایی قلبی، آسم و سابقه بیماری انسدادی راههای تنفسی نباید مصرف شود.

هشدارها

در مبتلایان به دیابت و میاستنی گراو با احتیاط مصرف شود.

اثرات جانبی

خشکی چشم و التهاب ملتحمه آلرژیک از عوارض جانبی هستند.

تداخل دارویی

به دلیل احتمال جذب سیستمیک این دارو، تداخل‌های دارویی مربوط به داروهای مسدد گیرنده بتا آدرنرژیک، در مورد بتاکسولول نیز صدق می‌کنند.

نکات

به منظور جلوگیری از جذب سیستمیک و بیش از حد دارو، باید به هنگام مصرف بتاکسولول و ۲-۱ دقیقه پس از مصرف آن، گوشه داخلی چشم با انگشت فشار داده شود.

میزان مصرف

یک قطره از محلول دارو ۲ بار در روز در چشم چکانده شود.

مراجع

ویکی انگلیسی
سایت دارویاب