بزاق مصنوعی

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Artificial Saliva

نام فارسی

بزاق مصنوعی

موارد مصرف

بزاق مصنوعی در موارد کمبود ترشح بزاق در گزروستومیا (زروستومی) و خشکی شدید دهان در موارد رادیوتراپی سر و گردن، بیماری‌های روماتولوژی، اختلالات غدد بزاقی، افسردگی و اضطراب به کار برده می‌شود.

مکانیزم

بزاق مصنوعی به عنوان عامل فیزیکی جایگزین بزاق طبیعی عمل می‌کند.

فارماکنتیک

بزاق مصنوعی

میزان مصرف

در بالغین : برحسب نیاز از اسپری یا ژل استفاده می‌شود.

اشکال دارو

ژل و اسپری

محل اثر

اشک مصنوعی

طبقه بندی

درمان گزروستومیا و خشکی دهان

مراجع

راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران، دکتر رامین خدّام، چاپ هفتم:تابستان۸۸، صفحهٔ:۸۱ و ۸۲