بنزوئیل بنزوات

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Benzoyl benzoate

نام فارسی

بنزوئیل بنزوات

موارد مصرف

بنزوئیل بنزوات برای درمان شپش و گال (جرب) استفاده می شود.

مکانیزم

دارای خاصیت ضدانگلی است

اثرات جانبی

بثورات جلدی

نکات

دارای کاربردهای دیگری در صنعت و شیمی است مثلاً به عنوان حلال. متیل ارتو بنزوئیل بنزوات به عنوان نرم کننده استفاده می شود.

اشکال دارو

پماد

محل اثر

جرب

طبقه بندی

عوامل موضعی پوستی

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷