بوپرنورفین

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Buprenorphine

نام فارسی

بوپرنورفین

موارد مصرف

بوپرنورفین به عنوان ضددرد ، مسکن قوی و جایگزین مواد مخدر در کلینیکهای ترک اعتیاد به کار می‌رود.

مکانیزم

بوپرنورفین آگونیست نسبی گیرنده های مو و کاپا است.

اثرات جانبی

با مصرف این فراورده‌احتمال بروز سردرد ، سرگیجه ، تهوع ،سرخوشی ، یبوست ، احتباس ادراری و دپرسیون تنفسی وجود دارد.

اشکال دارو

قرص و آمپول

محل اثر

متادون

طبقه بندی

داروهای مخدر

مراجع

↑ “Lawriter – ORC – 3719.41 Controlled substance schedules”. Codes.ohio.gov. 2000-05-17. http://codes.ohio.gov/orc/3719.41. Retrieved 2010-08-30.
↑ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2458208
↑ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2576057
فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷