بکلومتازون

You are here:
< Back

نام انگلیسی

Beclometasone

نام فارسی

بکلومتازون

موارد مصرف

بکلومتازون جهت درمان درمان آسم ، آلرژی مانند رینیت و سینوزیت آلرژیک به کار می‌رود.

مکانیزم

جایگزینی کورتیکواستروئیدها، کورتیکواستروئیدها از عرض غشای سلولی عبور کرده و با گیرنده های اختصاصی سیتوپلاسمی کمپلکس شده، وارد هسته سلول می شوند و به DNA ( کروماتین ) متصل و موجب تحریک روند رونویسی mRNA و به دنبال آن ساخت پروتئین های مختلف آنزیمهای خاصی را تحریک می کنند.

اثرات جانبی

با مصرف این فراورده‌احتمال بروز سرفه ، کاندیدیاز ، خشونت صدا ، سردرد ، احتقان بینی ، آلرژِی و عوارض سیستمیک کورتونها وجود دارد.

اشکال دارو

اسپری و پماد

محل اثر

کورتیکواستروئید

کورتیزول

طبقه بندی

داروهای کورتیکواستروئید

مراجع

فرهنگ داروهای ژنریک ایران، دکتر حشمتی ، ۱۳۸۷